bootstrap templates

Voorwaarden voor deelname en mededeling over gegevensbeveiliging voor de
Facebook-prijstrekking ”GraviTrax Starter-Set”

A. Voorwaarden voor deelname

Door aan de Facebook-prijstrekking ”GraviTrax Starter Set” deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de volgende voorwaarden

1. De prijstrekking wordt georganiseerd door Ravensburger AG (hierna te noemen ”Ravensburger”).  

2. Alleen natuurlijke personen uit Nederland mogen deelnemen. Deelnemers moeten volwassen zijn of deelnemen met de toestemming van hun ouders of verzorgers. Medewerkers van de Ravensburger Group en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten. Deelname via derden zoals deelname-intermediairs is niet toegestaan. Ravensburger behoudt zich het recht voor om deelnemers van deelname uit te sluiten als zij deze voorwaarden voor deelname schenden, voordeel halen uit manipulatie en/of onjuiste verklaringen afleggen over hun identiteit. Dit kan met terugwerkende kracht gebeuren. 

3. Deelname is gratis. Deelname en de kans op winst zijn niet afhankelijk van de aanschaf van een spel of ander product.

4. Om aan de prijstrekking deel te nemen, moet de deelnemer een Facebook-account hebben en dit account gebruiken om commentaar op de betreffende post op onze Facebook-pagina www.facebook.com/ravensburger te geven.

5. De trekking van de prijzen begint op maandag 12 november 2018om 14:00 uur Centraal-Europese Tijd (CET) en eindigt op zondag 18 november 2018 om, 23:59 uur (CET).

6. Ravensburger selecteert vijf (5) winnaars in een trekking onder alle deelnemers.

7. De prijs is een GraviTrax Starter Set (artikelnummer 27597).

8. De winnaar wordt door Ravensburger via zijn of haar Facebook-account geïnformeerd waarbij naar zijn of haar postadres wordt gevraagd. De prijs wordt op kosten van Ravensburger naar het opgegeven postadres van de winnaar verzonden. De prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. De claim op de prijs kan niet aan een ander worden overgedragen en verloopt als de winnaar niet binnen vier weken na het versturen van de prijsmelding contact opneemt of als de prijsmelding niet kan worden afgeleverd. In zo'n geval zal Ravensburger de prijs nogmaals in de prijstrekking inbrengen. De deelnemer, respectievelijk de winnaar, is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar informatie.  

9. Door als onderdeel van de prijstrekking een publieke post te maken, verklaart de deelnemer dat de gepubliceerde content vrij is van rechten van derden. In het bijzonder verklaart de deelnemer dat hij of zij de noodzakelijke toestemming heeft verkregen, wanneer de content niet door de deelnemer zelf is gemaakt en/of afbeeldingen bevat van andere personen dan de deelnemer.

10. Als de door de deelnemer op Facebook gepubliceerde content de rechten van derden zou schenden, dan is alleen de deelnemer aansprakelijk en zal deze Ravensburger vrijwaren van alle claims van derden die hierop betrekking hebben. Dit is niet van toepassing wanneer de deelnemer niet verantwoordelijk is voor het schenden van rechten.

11. Ravensburger is alleen aansprakelijk voor schade die door Ravensburger of vertegenwoordigers van Ravensburger met opzet, door grove nalatigheid, of door contractbreuk is veroorzaakt. Dit is niet van toepassing met betrekking tot claims met betrekking tot productaansprakelijkheid en/of dodelijk of ander lichamelijk letsel.

12. Ravensburger behoudt zich het recht voor de prijstrekking wegens valide redenen op enig moment uit te stellen of te beëindigen. Zulke valide redenen kunnen in het bijzonder optreden wanneer een juiste uitvoering van de prijstrekking tegengewerkt of verhinderd wordt. In een dergelijk geval zijn alle claims van deelnemers uitgesloten.  

13. Deze prijstrekking is niet aan Facebook gelieerd en wordt op geen enkele wijze door Facebook gesponsord, gesteund of georganiseerd. De door de deelnemer ingediende informatie wordt niet aan Facebook verstrekt, maar uitsluitend aan Ravensburger. De verstrekte informatie wordt uitsluitend door Ravensburger en met Ravensburger gelieerde bedrijven gebruikt. Deze nformatie wordt niet aan derden verstrekt. 12. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze prijstrekking moeten uitsluitend aan Ravensburger worden gericht. 

14. Rechtsgang is uitgesloten.

B. Mededeling over gegevensbescherming

1. Gegevensverwerking door Ravensburger
Wij kiezen de winnaars uit alle personen die hun bijdrage op Facebook hebben geüpload.  Voor het bepalen van de winnaars verwerken we uw publieke Facebook gebruikersnaam en de door u ingestuurde foto plus alle daaraan gelieerde informatie. We zullen op Facebook contact met de winnaars opnemen via ons ”Ravensburger Global” Facebook-account en vragen om ons uw naam en postadres mee te delen, zodat we de prijs per post kunnen verzenden. Deze gegevens worden uitsluitend voor het verzenden van de prijs gebruikt en worden niet voor andere doeleinden opgeslagen of verwerkt. 

De wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is Artikel 6, Sectie 1 p. 1 lit. b GDPR.
Als de prijstrekking eenmaal is uitgevoerd, dan verwijderen we uw gegevens die we hebben verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren.
2. Identiteit van de gegevensverwerkende instantie  De gegevensverwerkende instantie volgens Artikel 4, Sectie 7 van de EU General Data Protection Regulation (GDPR) is 
Ravensburger AG
Robert-Bosch-Str. 1
D-88214 Ravensburg
Mocht u vragen of op- of aanmerkingen hebben over de gegevensbescherming of als u uw onderstaande rechten wilt doen gelden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@ravensburger.de. U kunt contact met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming opnemen via datenschutzbeauftragte@ravensburger.de of via ons bovenstaande postadres, ter attentie van ”the Data Protection Officer”.
 
Als u via e-mail contact met ons opneemt, dan slaan we de door u verstrekte gegevens (uw e- mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) op, zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. We verwijderen de hier bedoelde gegevens als opslag hiervan niet langer is vereist. Als er een verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren, dan beperken we de verwerking ervan.
3. Uw rechten
U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
Het recht op opvraging,
Het recht op rectificatie of verwijdering,
Het recht op beperkte verwerking,
Het recht op bezwaar tegen verwerking,
Het recht op gegevensportabiliteit.
 
U hebt verder het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder
op gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.